RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
• wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez przedszkole,
• przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
• monitorowanie działalności Przedszkola Publicznego nr 1 w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Kontakt:
Koordynator ds. dostępności w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Brzegu
IZABELA SZAREK - tel. 501 185 519
ADRES E-MAIL szarek.izabela@gmail.com

Do pobrania:
1. Zarządzenie

2. Plan działania str1 i str2Opublikował: Marzena Augustyn
Publikacja dnia: 30.09.2020
Podpisał: Marzena Augustyn
Dokument z dnia: 30.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 145