RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi 3-6 letnimi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym
3. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
4. Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniającą w miarę potrzeb konsultację i pomoc.Opublikował: Marzena Augustyn
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Marzena Augustyn
Dokument z dnia: 16.12.2013
Dokument oglądany razy: 3 335